titelbild

Fotboll

Det finns gott om möjligheter att spela fotboll i Ljungby kommun, nästan varje ort har en egen fotbollsplan. Ljungby kommun har hand om tre av platserna.

Lagavallen, Ljungby

Lagavallen Ljungby är huvudarena för fotbollen i Ljungby stad och har Sveriges första hybridgräsplan. I maj 2017 invigdes området efter stora renoveringar och ombyggnationer. 

Vid arenan finns en 11-spel hybridsgräsplan, två gräsplaner i 11-spel samt två konstgräsplaner, en 11-spel och en 7-spelplan med elljus. 

Ringvallen, Lagan

Ringvallen är en arena för fotboll och tennis i Lagan. Här finns två 11-spel gräsplaner, en 7-spel gräsplan, två tennisbanor på grus samt klubbhus med omklädningsrum.

Lomövallen, Lidhult

En 11-spelplan och en 7-spelplan på gräs. En 11-spel grusplan. Klubblokal och omklädningsrum. 

Övriga fotbollsplaner i kommunen

Angelvi, Angelstad

En 11-manna gräsplan samt en 7-manna gräsplan. Klubblokal, omklädning.
Skötsel: Angelstads IF 

Ekvallen, Agunnaryd
Två 11-manna gräsplaner, en tennisbana på grus, klubblokal, omklädningsrum och bastu.
Skötsel: Agunnaryds IF

Färsjövallen, Dörarp
En 11-mann gräsplan, en tennisbana grus, klubblokal, omklädning, bastu.
Skötsel: Dörarps IF 

Kånna idrottsplats
Två 11-manna gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Kånna IF

Kämpevallen, Guddarp
En 11-manna gräsplan, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Guddarps IF 

Lingvallen, Södra Ljunga
Två 11-manna gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: GoIF Ling 

Lunnavallen, Ryssby
Två 11-manna gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Ryssby IF 

Skogsängen, Torpa
Två 11-manna gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Torpa IF

Sunnevi, Hamneda
Två 11-manna gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Hamneda GoIK

Vikingavallen, Vittaryd
Två 11-manna gräsplaner, en tennisbana grus, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Vittaryds IK 

Åbyplan Lagan
11-manna konstgräsplan med belysning
Skötsel: Lagans AIK

Hybridgräsplan

Sverigs första hybridgräsplan

Vid Lagavallen finns Sveriges första fotbollsarena med hybridsgräsplan. Hybridgräs kombinerar de positiva egenskaperna hos naturgräs med ett konstgräs slitstyrka och hållbarhet. I systemet förstärks naturgräset med konstgräsfiber vilket ökar hållbarheten hos naturgräset.
Konstverket Lysande spel av Thomas Nordström
Konstverket Lysande spel av Thomas Nordström
Ingen alternativ text tillgänglig
Lagavallens nya huvudläktare från sidan.

Skötsel av planer

Kommentera