Lokaler att hyra

Det finns möjlighet att hyra ett antal av kommunens olika lokaler. Här nedan följer en lista med de olika lokalerna.

Följande lokaler kan du boka via en webbbokning

 • Godsmagasinet Samlingslokal med scen, ljud och ljus.
 • Idrottshallar och gymnastiksalar
 • Ljungby simhall, Lidhult simhall, Ryssby simhall
 • Ljungby Arena A-, och B-hall 
  A-hallen går att hyra med mäss- alternativ idrottsgolv. Priser för detta hittar du längre ned på sidan.
 • Sunnerbohallens klubbrum 
 • Tingshuset

webbokningen hittar du här

Andra bokningsbara lokaler

 • Ljungby Arena konferenslokaler hyrs ut av Troja. Tel. 0372-621 81
 • Bibliotekets utställningshall och läsrum hyrs ut av biblioteket. Tel. 0372-78 92 00.
 • Kulturskolan - Köpingsgården hyrs ut av verksamheten. Tel. 0372-78 92 25

Barn- och utbildningsförvaltningens lokaler

Ideella föreningar och privatpersoner kan hyra skollokaler och förskolelokaler då det inte är skoltid. Förutsättningen för att hyra en skollokal är att aktiviteterna är drog-, alkohol- och rökfria.

Vill du hyra ska du kontakta respektive rektor/förskolechef på den skola/förskola du vill hyra lokal i. Kontaktuppgift till respektive rektor finns på webbsidan Grundskola och till respektive förskolechef finns på webbsidan Förskola. Vissa idrottshallar hyrs ut via rektor, andra via kultur- och fritidsförvaltningen.

Avgifter för lokaluthyrning

Avgifter för uthyrning av lokaler till ideella föreningar och privatpersoner.

 • Aula eller motsvarande 370 kronor per tillfälle.
 • Matsal 370 kronor per tillfälle.
 • Hemkunskaps-, tecknings-, slöjd- och specialsalar 225 kronor per timme.
 • Datasalar med Internetuppkoppling (max 4 timmar) 1 480 kronor per tillfälle.
 • Lärosal 75 kronor per tillfälle.
 • Endast omklädningsrum, inkl. dusch och bastu 90 kronor per tillfälle.
 • Förskolelokaler 225 kronor per tillfälle.
 • Övernattning 25 kronor per person + 225 kronor per natt i grundkostnad.
 • Idrottshall enligt kultur- och fritidsförvaltningens avgift.

Räddningstjänstens gymnastiksal

Kostnaden är 110 kronor per timme. Kontakta receptionen för information om lediga tider.

Avgifter Ljungby Arena med golv

Pris

 • Dag 1 inklusive golv 44 000 kronor exklusive moms
 • Per efterföljande dag 22 000 kronor exklusive moms

Prisexempel på avgift flera dagar

 • Två dagar 66 000 kronor exklusive moms
 • Tre dagar 88 000 kronor exklusive moms

I priset ingår

 • Normal städning av allmänna utrymmen och toaletter.
 • Tillgång till Ljungby Arena från kl.08.00 dag ett.
 • Tillgång till Ljungby Arena från kl.08.00 efterföljandedagar.
 • Tillgång till Ljungby Arena på annan tid sker efter överenskommelse.

Tilläggstjänster
Linjemarkering vid sportevenemang 5000 kronor per tillfälle.
Samtligt behov av tejpning sköts förbehållslöst av kultur- och fritidsförvaltningen personal. Skulle hyresgäst på eget bevåg tejpa golven kommer all extra tid och eventuella hjälpmedel för att ta bort tejpning och limrester förbehållslöst belastas hyresgästen. Vid upprepad misskötsel kommer Ljungby Arena inte vara möjliga att hyra av hyresgästen.
Extra städ 400 kronor per timme
Extra driftpersonal 400 kronor per timme

Ansvar för hyresgästen/arrangören

 • Samtliga tillstånd för arrangemanget och eventuella kring aktiviteter.
 • Parkeringsövervakning.
 • Brandskydd.

Övrigt som kunden kan behöva ska hyras av extern aktör exempelvis:
Mässväggar, bord, stolar, el centraler m.m.

Kommentera