Ansök till kulturskolan

Ansökan - vi inför ett nytt verksamhetssystem!

StudyAlong är ett digitalt system för kultur- och musikskolor och består av fyra delar: kurskatalog/anmälan, administrationsverktyg, lärplattform och undervisningsmaterial.

Som vårdnadshavare måste du registrera dig senast den 1 maj 2019 för att säkra ditt barns plats till höstterminen 2019. Du genomför registreringen på www.studyalong.se/ljungby-reg

Fördelar med det nya systemet

Som vårdnadshavare kommer du att:

  • enkelt kunna boka kurser i kulturskolans kurskatalog. se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare.
  • kunna bekräfta och betala erbjudande om fortsatt undervisning.
  • kunna följa ditt barns undervisning via digitala klassrum (iRum).
  • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum).

som elev kommer du att:

  • kommunicera med din lärare och kamrater via ett digitala klassrum (iRum).
  • stärkas i din undervisning genom att din lärare kan dela filmer, länkar, noter, bilder och annan bra information med dig.

Syskonrabatt

Från och med tredje syskonet utgår ingen avgift. Syskonen måste ha samma folkbokföringsadress.

Kö för att få spela vissa instrument

För vissa instrument och ämnen är det många som söker och då hamnar anmälan i ett kösystem där datumet på ansökan avgör turordningen vid intagningen.

Om du inte får en plats under läsåret finns din ansökan kvar i kön. Vi ger dig nytt besked om det blir en plats ledig.

Kostnader

Kostnad för ämnesundervisning är 800 kronor per termin. Kostnanden för vuxna är 1550 kronor per termin.

Teater, muntligt berättande, rytmikkurs, dans, sjunga i kör och medverka i orkester kostar 450 kronor/termin.
Går du en ämneskurs betalar du ingen avgift för orkester och kör.

Notmaterial och instrument ingår inte i avgiften.

Fakturering

Fakturan för dina kurser och ämnen skickas vanligtvis ut i oktober och mars. Om eleven inte vill spela mer måste vårdnadshavaren säga upp platsen innan nästa terminstart. Det gör du till kulturskolans expedition eller till din lärare. Säger du inte upp din plats är du skyldig att betala. Slutar du innan terminen är avslutad betalar du hela terminsavgiften.

Betalar du inte fakturan har kulturskolan rätt att stänga av eleven från undervisningen.

Kommentera