Börja på kulturskolan

Anmälan - vi inför ett nytt verksamhetssystem!

StudyAlong är ett digitalt system för kultur- och musikskolor och består av fyra delar: kurskatalog/anmälan, administrationsverktyg, lärplattform och undervisningsmaterial.

För att vi ska komma i ordning med det nya systemet ordentligt, stänger vi för anmälningar under vecka 37. Du kan alltid kontakta oss med frågor under tiden. 

Fördelar med det nya systemet

Som vårdnadshavare kommer du att:

  • enkelt kunna boka kurser i kulturskolans kurskatalog. se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare.
  • kunna bekräfta och betala erbjudande om fortsatt undervisning.
  • kunna följa ditt barns undervisning via digitala klassrum (iRum).
  • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum).

Som elev kommer du att:

  • kommunicera med din lärare och kamrater via ett digitala klassrum (iRum).
  • stärkas i din undervisning genom att din lärare kan dela filmer, länkar, noter, bilder och annan bra information med dig.

Kö för att få spela vissa instrument

För vissa instrument och ämnen är det många som söker och då hamnar anmälan i ett kösystem där datumet på ansökan avgör turordningen vid intagningen.

Om du inte får en plats under läsåret finns din anmälan kvar i kön. Vi ger dig nytt besked om det blir en plats ledig.

Kostnader

Alla priser gäller per termin. 

 
Musik, barn 800 kr 
Musik, vuxen 1550 kr
Dans 450 kr
Teater 450 kr
Muntligt berättande 450 kr
Kör/orkester 450 kr*
Hyra instrument 450 kr
Extra kostnad för notmaterial kan tillkomma  

* Du som spelar ett instrument på kulturskolan deltar i kör och orkester utan extra kostnad.

Syskonrabatt

Från och med tredje syskonet utgår ingen avgift. Syskonen måste ha samma folkbokföringsadress.

Fakturering

Fakturan för dina kurser och ämnen skickas vanligtvis ut i oktober och mars. Om eleven inte vill spela mer måste vårdnadshavaren säga upp platsen innan nästa terminstart. Det gör du till kulturskolans expedition eller till din lärare. Säger du inte upp din plats är du skyldig att betala. Slutar du innan terminen är avslutad betalar du hela terminsavgiften.

Betalar du inte fakturan har kulturskolan rätt att stänga av eleven från undervisningen.

Kommentera