Verksamhetsplan för kulturen

Under hösten 2020 påbörjades revideringen av verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun. Den nya verksamhetsplanen kommer att gälla för åren 2021 – 2024 och bli ett styrdokument för det kulturpolitiska området i Ljungby kommun. Planen beskriver prioriterade utvecklingsområden för kulturen och vilka områden som bör utvecklas framöver och vilka aktörer som kan ingå i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå.

Ta del av remissutgåvan!

Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet och är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå.

Du hittar remissutgåvan längst ned på den här sidan under rubriken "Relaterad information".

Tack till alla som tyckt till!

Det har funnits möjlighet för alla att tycka till om remissutgåvan fram till den 24 februari 2021. Nu pågår remissbehandlingen och beslut om den nya verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun fattas av kultur- och fritidsnämnden den 28 april 2021.

Kontakt

Kontakt

Kommentera