titelbild

Bräkentorps friluftsområde

I Bräkentorp friluftsområde strax utanför Ljungby finns strövområden och elljusspår för skidåkning och löpning. Vid södra delen av sjön ligger FK Finns klubbstuga som går att hyra. Belyst spår tisdagar kl. 17-21. Övriga dagar används en manuell belysningsknapp för samma tid. Knappen är röd och sitter på en bod till höger om Finnstugan. Det kan ta någon minut innan belysningen kommer igång. 

Bräkentorpasjön är centrum i ett friluftsområde med badplats och motionsslingor i naturskön omgivning. 

Bräkentorp - runsten

Runstenen har ursprungligen stått två kilometer längre söderut vid ett vägmöte utmed vägen mellan Tutaryd och Södra Ljunga. Både själva inskriften och inskriftsbandets spiral är unika i Sverige. Runstenen står idag på ett litet gravfält från järnåldern.

År 1894 hittades den här runstenen i en åker i närheten. Vi vet inte var stenen ursprungligen restes. Idag står den intill ett gravfält från yngre järnålder (500-1050 e Kr). Runstenen är från samma tid som gravarna och det är möjligt att någon av de människor som ligger begravda här även lät rista stenen. Texten lyder: Västen gjorde detta kummel efter Åsbjörn sin broder, denna minnesvård vid vägamötet. Kummel är ett äldre ord för gravröse.

Kommentera