Stöd till föreningar

Ljungby kommun ger stöd och service till en mängd ideella föreningar. Här hittar du information, riktlinjer och ansökan för föreningsbidrag.

Stöd till handikapporganisation

Stöd till kultur- idrotts- och hembygdsföreningar

Stöd till pensionärsorganisation

Stöd till social organisation

Stöd till arrangemang

Kontakt

Kontakt

Kommentera