titelbild

Stöd till föreningar

Ljungby kommun ger stöd och service till en mängd ideella föreningar. Här hittar du information, riktlinjer och ansökan för föreningsbidrag.

Bidrag till handikapporganisation

Bidrag till kultur- idrotts- och hembygdsföreningar

Bidrag till pensionärsorganisation

Bidrag till social organisation

Kontakt

Kontakt

Kommentera