titelbild

Lotteritillstånd

Enligt 14 paragrafen i lotterilagen ska föreningar som planerar att ordna lotteri ansöka om tillstånd hos kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen utser i sin tur lotterikontrollanter.

Söka ett lotteritillstånd

Föreningens styrelse ska besluta om att ett lotteri ska anordnas. Kopia på styrelseprotokollet ska bifogas vid ansökan. Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå i styrelseprotokoll vem det är och personens kontaktuppgifter.

Vilken typ av lotteri som föreningen ska anordna ska också framgå i styrelseprotokollet - tillfälligt eller ett treårigt. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde.

Ansök om lotteritillstånd

Ansökan gör föreningen på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Uppleva och göra och sedan lotteri.

Skicka ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, 341 83 Ljungby.

Avgifter och slutredovisning

Lotteritillståndet gäller i tre år och kostar 300 kronor. Godkänt tillstånd skickas till föreningen via postförskott.

Kontrollavgiften för föreningen är 3% av den totala lotteriinkomsten för varje redovisat lotteri, max 6 000 kronor per lotteri. Kontrollavgiften faktureras efter att lotteriet har redovisats av lotterikontrollanten. Maxbeloppet för ett 3-årigt lotteri är 910 000 kronor, beloppet motsvarar 20 basbelopp, (basbeloppet 2018 är 45 500 kronor).

Redovisningsblankett finns på E-tjänster och blanketter/Uppleva och göra och sedan lotteri.
Lotterikontrollanten skickar redovisningen till kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, 341 83 Ljungby

Kontakt

Kommentera