titelbild

Lokala utvecklingsgrupper

Lokal utvecklingsgrupp är ett gemensamt begrepp för en registrerad förening som är sockenråd, hembygdsförening eller bygdegårdsförening.

Traditionellt arbetar ett sockenråd för en orts utveckling, en hembygdsförening arbetar för att bevara en orts historiska och kulturella värden och en bygdegårdsförening arbetar för att förvalta och hyra ut lokaler (bygdegården). I verkligheten är dessa olika lokala utvecklingsgrupper en blandning av dem alla.

Kommunen stöttar dessa föreningar genom olika sorters bidrag, sockenråden kan exempelvis söka ett stimulansbidrag. Övriga föreningar hittar olika sorters stöd i vårt föreningsregister.

Kontakt

Kommentera