titelbild

Föreningsliv

Ljungby kommun har ett mycket aktivt föreningsliv. I kommunen finns drygt 225 föreningar. Idrotten är en stor del av föreningslivet. Utöver idrott finns det bland annat kultur-, bygdegård-, hembygds-,  handikapp-, pensionärs- och politiska föreningar.  

Nyhetsbrev

Kultur- och fritidsförvaltningen skickar ut nyhetsbrev till alla föreningar i Ljungby som har en e-postadress registrerad.
Föreningar som inte får nyhetsbrevet och vill ha det kan kontakta kultur- och fritidsnämnden.

 

Kontakt

Kommentera