titelbild

Snöröjning

Ljungby kommun sköter snöröjningen på gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser. Från mitten av november till början av april har gatuavdelningen vinterberedskap dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning i rätt tid.

Mängden snö avgör när vi sätter igång

Vi rycker ut på genomfartsleder, gång- och cykelvägar och i Ljungby centrum när det har snöat minst 5 cm. Där ska det vara snöröjt inom 6 timmar från att det har slutat snöa. På övriga gator, t.ex. i villaområden, påbörjas skottning när det har kommit minst 10 cm snö, och det ska vara snöröjt inom 24 timmar. Det kan gå snabbare och det kan ta längre tid, men dessa riktlinjer arbetar vi utifrån. Vädret är en ständig utmaning som styr arbetssättet. Det kan växla fort och ibland krävs det att vi börjar om med de mer trafikerade gatorna innan vi kan gå vidare till de mindre. 

Så kan du bidra till effektiv snöröjning

Parkera din bil rätt. Felparkerade bilar försämrar eller fördröjer snöröjningen. Tänk på att det är stora och tunga fordon och var försiktig genom att hålla avstånd, både med bilen och när du går eller cyklar. Våra snöröjningsfordon skapar ofta intresse hos barn. Respektera att våra medarbetare behöver fokusera på sitt arbete, för allas säkerhet.

Halkbekämpning

Vid halkbekämpning på genomfartsleder använder vi vägsalt och på vissa större eller mer trafikerade gator lägger vi sand med iblandning av salt. Nytt för i år är att vi använder saltlake vid frosthalka. Det verkar något snabbare mot halkan och minskar miljöpåverkan. Villagator sandas bara i undantagsfall, exempelvis i branta backar. På gång- och cykelvägar läggs singel med en dimension på 2-6 mm, eftersom det är mest effektivt både vid snöfall, töväder och när det fryser på igen. 

Hämta sand för husbehov

Hos gatuavdelningen på Kungsgatan 45 i Ljungby kan du som privatperson hämta sand för halkbekämpning, för husbehov. Det är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt. En låda med sand står utanför grindarna, medtag egen hink och spade.

Snöröjning av gångbanor

Längs nedanstående gator och skolvägar i Ljungby stad har fastighetsägaren ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av gångbanorna. Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Ta därför bort snö och is samt sanda gångbanan.

  Gator där fastighetsägaren ansvar för snöröjning av gångbanorna:
 • Axel Ångbagares gata
 • Bergagatan
 • Björkstigen
 • Donationsgatan
 • Drottninggatan
 • Ekebacksvägen (delen Vadgatan-Ekebacksskolan)
 • Eskilsgatan
 • Föreningsgatan
 • Gängesvägen
 • Gästgivaregatan (delen Helsingborgsvägen-Hovdingegatan)
 • Hantverkaregatan
 • Harabergsgatan
 • Helsingborgsvägen
 • Hovdingegatan
 • Klockaregårdsgatan
 • Kungsgatan
 • Kungshögsgatan
 • Kyrkogatan
 • Köpmansgatan
 • Märta Ljungbergsvägen
 • Rune B Johanssons gata
 • Norra Torggatan (delen Bergagatan-österut)
 • Olofsgatan (delarna Stationsgatan-Stationsgatan och Skånegatan-Kungsgatan)
 • Replösavägen
 • Skånegatan
 • Smedjegatan
 • Stationsgatan
 • Storgatan
 • Strömgatan
 • Sunnerbostigen
 • Södra Torggatan
 • Torsgatan (delen Bolmstadsvägen-Björkstigen)
 • Vislandavägen

Placering av snön vid plogning

På alla övriga gator i tätorterna gäller norrlandsplogning, vilket innebär att gångbanorna används för snöupplag och alltså inte ska skottas. Norrlandsplogning tillämpas inte på de genomfartsleder där Trafikverket sköter snöröjningen.

Flera aktörer delar ansvaret

Några stora vägar i vår kommun tillhör Trafikverket, medan enskilda vägar tillhör vägföreningar. Där sköter de snöröjning och halkbekämpning. Samma sak gäller fastighetsägare som har ansvar för sin mark, inklusive parkeringsplatser. 

Hör av dig! 

Om du upptäcker att det inte har blivit snöröjt eller halkbekämpat enligt riktlinjerna ovan, hör av dig. Gör en felanmälan här eller via mobilappen Munizapp som finns att ladda ner på Google Play och App Store.

Du kan även kontakta oss enligt nedan.

Kommentera