titelbild

Det här är en detaljplan

En detaljplan bestämmer vad fastighetsägare, företag eller myndighet får eller inte får göra inom ett visst markområde. En detaljplan styr till exempel om det ska vara bostäder, kontor eller park med mera och även hur stora och höga husen får vara. Detaljplanen kan vara ett par kvarter eller bara en fastighet.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument vilket skiljer den från sådana dokument som till exempel översiktsplan, som innehåller råd, vägledning och överväganden. Kommunen använder en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bebyggelse. Det gäller till exempel när en fastighetsägare ska bygga nytt, förändra eller bevara sin bebyggelse .

Kontakt

  Vik. plan- och byggchef

 • Jeanette Kullenberg

  Planarkitekt

 • Ulla Gunnarsson

  Planarkitekt

 • Sanna Johansson

  Planarkitekt

 • Sanna Petersson

  Planarkitekt

 • Johan Håkansson

  Planarkitekt

 • Anna Aracsy

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera