titelbild

Samhällsplanering

På samhällsbyggnadsavdelningen gör vi allt från detaljplaner och planprogram till strategiska planer och översiktsplaner.

Samhällsplanering bidrar till att utveckla Ljungby till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Samhällsutvecklingen i Ljungby kommun vägleds av olika strategiska planer, som behandlar frågor ur olika perspektiv. Planerna kan behandla hela kommunens yta eller bara ett delområde och de kan även ha olika tidsperspektiv.

Översiktsplaner och strategiska planer är vägledande dokument medans en detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som sätter ramarna för bygglovsgivningen  (se figur nedan).

Samhällsplanering

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera