titelbild

Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att planera hur mark- och vattenområden i kommunen kan användas i framtiden för att skapa god livsmiljö. Denna planering samlas i en så kallad översiktsplan.

Översiktsplanen beskriver hur kommunen på ett hållbart sätt ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden. Översiktsplanen är vägledande i detaljplanering av områden som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen är uppdelad i fyra delar och två bilagor.

I början av 2022 ska översiktsplanen antas på nytt för att korrigera de handlingar som antogs i kommunfullmäktige den 29 november 2021. 

Följande dokument antogs i kommunfullmäktige den 29 november 2021.

Kontakt

    Planarkitekt

  • Johan Håkansson

    Planarkitekt

  • Anna Aracsy

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera