titelbild

Enskilda vägar

Ljungby kommun lämnar bidrag till drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar och i vissa fall också till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Ansökan om bidrag eller anmälan om förhållande som kan medföra ändring av bidrag enligt nedanstående regler ska göras till tekniska förvaltningen. 

  • Ansökan om särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar
  • Anmälan om ändrad mottagare av kommunalt driftbidrag till statsbidragsberättigad enskild väg
  • Ekonomisk rapport för kommunalt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar
  • Ansökan om driftbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Gör ansökan eller anmälan om ändring via E-tjänster och blanketter/Trafik och samhällsplanering, välj Enskilda vägar. 

Vid frågor

Kontakta gärna Katarina Hildebrand om ni har frågor om den ekonomiska rapporten som ska lämnas in och Maritha Davidsson om ni har frågor om bidragen.

Kommunalt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Förutsättningar för de årliga driftbidragen

De årliga driftbidragen betalas bara ut till de vägföreningar som har lämnat in en ekonomisk rapport. Rapporten ska innehålla en resultat- och balansräkning eller en förteckning över inkomster och utgifter. Kravet på att skicka in en ekonomisk rapport gäller tills vidare och innebär att den ska lämnas in varje år. Rapporten ska vara inlämnad till kommunen senast den 31 januari utbetalningsåret. Ett tips är att alltid skicka in den ekonomiska rapporten efter att ni haft ert årsmöte.

Utbetalning 2020

För utbetalning 2020 ska en ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2018 lämnas in till kommunen senast den 31 januari 2020. De årliga driftbidragen betalas därefter ut under våren. Om ingen ekonomisk rapport lämnas in, eller lämnas in för sent, får föreningen inget bidrag för det året.

Lämna rapport

Uppge föreningens vägnummer.

Lämna ekonomisk rapport för kommunalt driftbidrag via e-tjänst. 

Du kan också skicka rapporten via e-post till:
tekniska.forvaltningen@ljungby.se

Eller med post till:
Ljungby kommun
Tekniska förvaltningen
341 83 Ljungby.

Ny kontaktperson eller betalningsmottagare

Kom ihåg att meddela kommunen om föreningen har ändrat kontaktperson, kontonummer eller betalningsmottagare. 

Anmälan om ändrad mottagare av kommunalt driftbidrag till statsbidrags­berättigad enskild väg gör du på E-tjänster och blanketter/Trafik och samhällsplanering och sedan Enskilda vägar.

Kommunalt driftbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar

Kommunbidrag till enskilda vägar som inte får något statsbidrag är 2:50 kronor per år och sträckmeter total väglängd. Vägen ska vara minst 400 meter för att bidrag ska betalas ut. Bidragsreglerna är fastställda av Kommunfullmäktige (Kf§41, 2013-04-23).

Ansökan gör du via E-tjänster och blanketter/Trafik och samhällsplanering och sedan Enskilda vägar.

Kontakt

Kommentera