titelbild

Bostadsförsörjningsprogram

Den 6 december 2022 beslutade kommunstyrelsen i Ljungby kommun om samråd av kommunens bostadsförsörjningsprogram, vilket innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun. Fram till den 28 februari 2023 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Gällande bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 2017-11-27. För att fånga in ändrad lagstiftning som började gälla 1 oktober 2022 kommer ett nytt bostadsförsörjningsprogram först antas våren 2023.    

Bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer innehåller följande:   

  1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 
  2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
  3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Samrådstid: 15 december 2022 – 28 februari 2023 

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast den 28 februari 2023 till

Ljungby kommun
kommunledningsförvaltningen
samhällsbyggnadsavdelningen
341 83 Ljungby

eller till e-post plan@ljungby.se. Ange ”Bostadsförsörjningsprogram” i ämnesraden. Handlingar hittar du längst ned på sidan.

Välkommen att höra av dig för mer information och frågor: 

Erik Lundin, planarkitekt
Telefon: 0372-78 92 99
E-post: erik.lundin@ljungby.se 

Bostadsförsörjningsprogram-riktlinjer samråd.pdf

Kommentera