titelbild

Bostadsområdet Björket

Vi anlägger ett nytt bostadsområde på Replösa. Det omfattar totalt 94 tomter som färdigställs och säljs i tre etapper. Tomter finns till försäljning i etapp A och B. Se vilka tomter som är lediga på länken längst ner på den här sidan.

Det här gör vi

  • Vi bygger ett nytt bostadsområde
  • Vi bygger nya gator
  • Vi lägger vatten- och avloppsledningar
  • Vi drar ledningar för el och fiberanslutning
  • Vi sätter upp belysning
  • Vi anlägger parker och bygger lekplatser
  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg

Etapp A: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till 25 tomter, byggnation av hus pågår och några är färdigställda. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp B: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till ytterligare 26 tomter. I februari 2018 släpptes tomterna till försäljning. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp C: På den sista etappen med 43 tomter är allt VA-arbete klart, samtliga vägar är grovplanerade, belysning är på plats och första lagret asfalt är lagt. Det som återstår är iordningställande av grönområden och lekpark.

Så påverkas du

  • Vägarna inom etapp C är tills vidare avstängda för fordonstrafik.

När är vi klara

Etapp A och B är klara för byggnation. Se återstående arbeten i etapp C ovan.  

Kontakt

Kommentera