Aspebacken06
Flygfoto över kvarteret Aspebacken
Aspebacken05
Byggnader som avses rivas i etapp 1
Aspebacken02
Förrådsbyggnad
Aspebacken01
Tegelbyggnad från 1960-70-tal

Aspebacken

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur kvarteret Aspebacken (gamla stålgjuteriet) och hembygdsparken i Ljungby ska användas i framtiden.

I mars 2017 beslutade kommunstyrelsen om en reviderad projektplan för området med en inriktning mot nya bostäder, skola samt kultur- och fritidsverksamheter som ska bidra till att Aspebacken blir en levande stadsdel hela dygnet.

Under Ljungbydagarna i augusti 2017 var det öppet hus i Godsmagasinet där politiker och tjänstemän var representerade. Där redovisade vi resultatet av tidigare utförd medborgardialog och var tillgängliga för allmänheten med information och dialog om Aspebacken.

Det här gör vi

  • För att klarlägga områdets förutsättningar av mark och befintliga byggnader har vi under 2017 gjort en miljöteknisk undersökning samt en byggnadsantikvarisk utredning.
  • I oktober 2017 lämnade det kommunala bolaget Ljungby Utveckling AB som äger Aspebacken in en rivningsansökan för de nyare tegelbyggnaderna som är uppförda på 1960-70-talet samt en förrådsbyggnad i trä.
  • Efter att rivningslov blir beviljat av miljö- och byggnämnden ska rivningen upphandlas och påbörjas, troligen under hösten 2019. Därefter kommer markundersökningar att utföras. 
  • I slutet av 2019 kan ett politiskt inriktningsbeslut  om att ta fram en ny detaljplan för området komma.

Hur går vi vidare

Under 2020 planerar vi för samråd och dialog med allmänheten om detaljplanen och att den därefter kan antas i början av 2021. 

Kontakt

Kommentera