Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i juni 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i juni 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i juli 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i juli 2020.
Förrådsbyggnad
Förrådsbyggnad
Flygfoto över kvarteret Aspebacken före rivning.
Flygfoto över kvarteret Aspebacken före rivning.

Aspebacken

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur kvarteret Aspebacken (gamla stålgjuteriet) och hembygdsparken i Ljungby ska användas i framtiden. Hittills har vissa delar av det gamla stålgjuteriet rivits för att möjliggöra fler markundersökningar och på sikt byggnation.

Aspebacken är ett omvandlingsområde – från ett gammalt industriområde till en mer blandad stadsbebyggelse.

Det här gör vi

 • Byggnadsantikvarisk utredning
 • Rivning av vissa befintliga byggnader på området
 • Markundersökningar
 • Ny detaljplan
 • Byggnation 
 • Framtida användningsområde utreds

Status: Första rivningen avslutad

 • Rivningen av de första byggnaderna (markerade byggnader till vänster på bilden ovan) är avslutade.
 • Totalt har ca 4125 kvadratmeter industribyggnad och kontor rivits.
 • Kvarstående byggnader omfattar ca 3400 kvadratmeter golvyta.
 • Markundersökning är genomförd
 • Det pågår nedmontering av installationer för gjuteriverksamhet i och på de kvarstående byggnaderna.
 • Schaktningsarbete kommer att ske utanför tidigare rivningsområde.
 • Rivning av den gamla modellverkstaden planeras.
 • Utredning om återstående byggnaders vara eller inte vara.

 

Kontakt

Kommentera