Karta för etapp 2 av VA-arbeten i Sickinge
Projektet delas in i tre etapper. På bilden visas etapp 2, som sträcker sig från väg 25 till ridanläggningen i Sickinge.

Vatten och avlopp Sickinge

Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas till och inom kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet.

Det här gör vi:

  • Vi bygger nya ledningar för avloppsvatten
  • Vi bygger nya ledningar för dricksvatten
  • Vi lägger ner nya ledningar för el och fiber på delar av sträckan 

Status: Genomförande pågår i etapp 2

Arbetet delas in i tre etapper:
Etapp 1: Mellan JA Lagers väg och väg 25
Etapp 2: Mellan väg 25 och ridanläggningen.
Etapp 3: Inom fastigheten där ridanläggningen ligger.

I etapp 2 har arbetet på plats påbörjats under hösten 2019 och fortsätter under 2020. I etapp 1 och 3 pågår förberedande arbete med avtal och projektering.  

Så påverkas du:

  • Byggtrafik kommer att köra till och från arbetsplatsen.
  • Framkomligheten på vägen till och från Ljungby ridklubb kommer att vara begränsad och under vissa perioder kommer den att stängas av helt för fordonstrafik. Säkerheten för både trafikanter och de som utför arbetet är av största vikt. 
  • Framkomligheten inom området kommer att påverkas. Arbetet planeras tillsammans med fastighetsägare och förening så att träningar, tävlingar och andra evenemang störs så lite som möjligt.

När är vi klara:

Arbetet i sin helhet beräknas bli klart sommaren/hösten 2020. Förändringar kan komma att ske eftersom det är många faktorer som kan påverka tidplanen under arbetets gång. 

Kontakt

Kommentera