titelbild

VA-arbeten på Nygatan

På Nygatan utförs ett omfattande arbete med ledningsnätet för vatten och avlopp (VA). Syftet är att säkerställa ledningsnätets funktion idag och för framtida vattenflöden, först och främst för dagvattensystemet.

Det här gör vi

 • Vi bygger om ledningsnätet för dricksvatten, avlopps- och dagvatten.
 • Vi bygger om gångbanor utmed Nygatan. Det blir en bredare gångbana på ena sidan och bara ett motlut på andra sidan.
 • Vi bygger hastighetsdämpande åtgärder med en upphöjning vid korsningen Nygatan/Rönnäsvägen.
 • Vi kompletterar fibernätet utmed sträckningen.

Status: Arbetet pausat

 • Arbetet är pausat och beräknas återupptas under våren/sommaren 2022. 
 • För tillfället finns inga trafikavstängningar. 
 • På bilden ovan kan du se samtliga etapper. På den gröna sträckningen är arbetet med gator, gångbanor och belysning färdigt (etapp 1 och del av etapp 2).
 • Syftet med ombyggnaden är att säkerställa ledningsnätets funktion idag och för framtida vattenflöden, först och främst för dagvattensystemet.  

Så påverkas du

 • Arbetet kommer tidvis påverka vattenförsörjningen för berörda fastigheter.
 • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
 • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.

När är vi klara

 • Projektet beräknas pågå till våren 2023.

Kontakt

Kommentera