titelbild

Pendlarparkering och busshållplats Myrebo

Pendlarparkeringen och busshållplatserna vid Myrebo har flyttats något och byggs om. En ny busskur har byggts och en säker överfart med refug och belysning kommer att byggas på Märta Ljungbergsvägen.

Det här gör vi:

 • Flyttar pendlarparkeringen för att ge plats åt en ny gasmack
 • Bygger en säker överfart för fotgängare, med refug och belysning på Märta Ljungbergsvägen
 • Flyttar busshållplatserna närmare parkeringen och den nya överfarten
 • Bygger en ny busskur vid hållplatsen på den östra sidan, där den befintliga står
 • Anlägger en grönyta som ska fungera som ett dagvattenmagasin
 • Lägger en tät gummiduk som ska förhindra att föroreningar når grundvattnet, eftersom området ligger inom vattenskyddsområde

Så påverkas du:

 • Under tiden som byggarbetena pågår spärras olika delar av.
 • Byggtrafik förekommer i området.

När är vi klara:

 • Busskuren och pendlarparkeringen är färdig
 • Det som återstår att slutföra är:  
  • Asfaltering framför busskuren
  • Överfarten med refug och belysning på Märta Ljungbergsvägen 
  • Grönytan ska planteras
 • Projektet beräknas bli färdigt under våren 2019

Kontakt

Kommentera