Parkering Ljunggården-Gamla torg

Parkeringen mellan Ljunggården (IOGT) och Gamla torg, utmed Helsingborgsvägen är idag en grusyta utan markerade parkeringsplatser. Nu ska den göras iordning.

Denna ombyggnad är en del i centrumförnyelsen. I samband med ombyggnaden av Skånegatan kommer parkeringsplatser vid nuvarande återvinningsstation inte att vara tillgängliga. För att avlasta under byggtiden behöver den här parkeringen färdigställas först.

Det här gör vi:

  • Vi gör markerade parkeringsplatser
  • Vi lägger asfalt
  • Vi iordningställer genomsläppliga ytor med grusarmering
  • Vi anlägger regnbäddar
  • Vi sätter upp ny belysning

Parkeringen kommer att göras iordning med asfalt och grusarmering som gör att vattnet lättare och snabbare sjunker undan. På var sida om parkeringens infart anläggs två regnbäddar, så kallade RainGardens. Regnbäddar och genomsläpplig grusarmering låter vattnet rinna ner direkt i marken vilket avlastar dagvattenledningarna.

Så påverkas du:

  • Under byggtiden kan parkeringen inte användas.
  • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.

När är vi klara:

  • Arbetet beräknas påbörjas under våren 2020.

Kontakt

Kommentera