Karta på Österleden.
Karta på Österleden.

Österleden etapp 1

Den första etappen av den planerade vägen Österleden ska byggas. Denna första etapp sträcker sig mellan John A Lagers väg till korsningen Nyårsvägen/Sätervägen. Den kommer att utgöra ny in- och utfart från bostadsområde Björket och Byagård vilket ska avlasta trafiken inom bostadsområdena.

Det här är första etappen av Österleden. På sikt är planen att den ska ersätta John A Lagers väg som en del av ringleden runt Ljungby tätort.

Det här gör vi:

  • ny ringled (del 1) inklusive belysning mellan Midsommarvägen och Nyårsvägen (ca 500 m)
  • cirkulationsplats i höjd med Nyårsvägen
  • ny anslutning av John A Lager väg till nya ringleden
  • gång- och cykelvägar inklusive belysning längs nya ringleden samt mellan Nyårsvägen och Sätervägen

Status:

Projektering är slutförd november 2022.

Så påverkas du:

  • Under byggtiden kommer byggtrafik och arbetsfordon att befinna sig i och omkring området.
  • Periodvis kan vägar behöva stängas av för att möjliggöra arbete.

När är vi klara:

Arbetena planeras att vara slutförda sommaren 2023.

Kontakt

Kontakt

    Projektledare

  • Morgan Blomqvist
  • Tel. 0724-65 40 38

Kommentera