Karta på Österleden.
Karta på Österleden.
Arbetet på Österleden.
Nuläget på Österleden efter avverkning av träd.

Österleden etapp 1

Nu byggs den första etappen av Österleden. Denna första etapp sträcker sig mellan John A Lagers väg till korsningen Nyårsvägen/Sätervägen. Den kommer att utgöra ny in- och utfart från bostadsområde Björket och Byagård vilket ska avlasta trafiken inom bostadsområdena.

Det här är första etappen av Österleden. På sikt är planen att den ska ersätta John A Lagers väg som en del av ringleden runt Ljungby tätort. 

Det här gör vi:

  • Ny ringled (del 1) inklusive belysning mellan Midsommarvägen och Nyårsvägen (ca 500 m)
  • Cirkulationsplats i höjd med Nyårsvägen
  • Ny anslutning av John A Lager väg till nya ringleden
  • Gång- och cykelvägar inklusive belysning längs nya ringleden samt mellan Nyårsvägen och Sätervägen

Status:

Avverkning av träd har genomförts och arbeten med borttagning av vegetation har påbörjats.

Så påverkas du:

  • Under byggtiden kommer byggtrafik och arbetsfordon att befinna sig i och omkring området.
  • Periodvis kan vägar behöva stängas av för att möjliggöra arbete.

När är vi klara:

Arbetena planeras att vara slutförda hösten 2023.

Kontakt

Kommentera