Kartbild med etapper.
Illustration på planerade gc-bron över ån Lagan vid Replösabron.
Illustration på planerade gc-bron över ån Lagan vid Replösabron.
Illustration på planerade gc-bron över ån Lagan vid Replösabron.
Illustration på planerade gc-bron över ån Lagan vid Replösabron.

Gång- och cykelväg Replösa

Vi förbättrar vägnätet med en ny gång- och cykelväg som sträcker sig längs med Norrleden och John A Lagers väg från skolan Thorén framtid till bostadsområdet Replösa Björket.

Gång- och cykelvägnätet kompletteras nu med en förbindelse mellan västra och östra sidan av Ljungby. Nya bostadsområden har byggts ut och det planeras för den kommande ringleden Österleden i området.

Det här projektet innefattar en ny gång- och cykelbro över Lagaån för de oskyddade trafikanterna och en tunnel under John A Lagers väg för en säker och trygg passage. Det är ett omfattande arbete som ska göras och arbetet kommer att genomföras i flera delmoment.

Det här gör vi

 • Anlägger en ny gång- och cykelväg.
 • Flyttar staket vid Thorén framtid.
 • Bygger en ny gång- och cykelbro över Lagaån.
 • Bygger en ny gång- och cykeltunnel under John A Lagers väg.
 • Flyttar och förbättrar båtiläggningsplatsen.
 • Skapar en ny plats för räddningstjänstens motorspruta för att tanka vatten.
 • Belysning utmed nya gång- och cykelvägen.

Status:
Etapp 1

 • Första etappen (blå på kartan) går utmed Norrleden mellan skolan Thorén framtid och Lagaån och blev klar sommaren 2022.

Etapp 2

 • Projektering av etapp två (svart på kartan) pågår vilket inkluderar bro, tunnel samt resterande del av gång- och cykelvägen. Tillstånd från olika myndigheter behövs och arbetet med dessa kommer att pågå under 2022 - 2023. Därefter ska en upphandling av entreprenör göras.

Så påverkas du

 • Trafiken kommer att påverkas i perioder på olika sträckor.
 • I samband med byggnation av ny bro över ån Lagan kommer vissa moment att behöva utföras från vägbron vilket får en större trafikpåverkan.
 • Även vid arbetet med ny tunnel kommer trafikanter att påverkas. 
 • Byggtrafik och arbetsfordon befinner sig i området.
 • Var rädd om dig själv och andra. Tack för att du respekterar avspärrningar!

När är vi klara

 • Första etappen slutfördes sommaren 2022.
 • Byggstart för andra etappen är ej fastställd. 

Kontakt

Kommentera