Karta över Näsvägen.
Den blå linjen avser den befintliga gång- och cykelvägen som byggdes för ett par år sedan. Den gröna linjen avser hela den nya delen som ska byggas fram till Ekalund.

Gång- och cykelväg Näsvägen

Gång- och cykelvägen utmed den östra sidan av Näsvägen kommer att förlängas.

Sedan tidigare finns en gång- och cykelväg utmed den östra sidan av Näsvägen. Denna gång- och cykelväg kommer att förlängas vidare utmed Näsvägen och sträcka sig fram till det nya industriområdet Ekalund, en sträcka om cirka 900 meter. I arbetet ingår förutom gång- och cykelvägen även förläggning av nya vatten- och avloppsledningar till industriområdet.

Det här gör vi:

  • Lägger nya vatten- och avloppsledningar
  • Lägger nya elkablar
  • Ny gång- och cykelväg strax norr om Smältarevägen fram till ny infart för nya industriområdet Ekalund (Industriområde Ekalund - Ljungby kommun)
  • Ny belysning av gång- och cykelvägen
  • Ny busshållplats

Status:

Projektering är klar och arbetet påbörjades augusti 2022. Just nu pågår arbete med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar. 

Så påverkas du:

  • Under byggtiden kommer byggtrafik och arbetsfordon att befinna sig i och omkring området.
  • Var rädd om dig själv och andra, visa hänsyn där arbete pågår och respektera avspärrningar.

När är vi klara:

Första etappen beräknas att vara klar sommaren 2023.

Kontakt

Kommentera