titelbild

Gång- och cykelväg Näsvägen

En ny gång- och cykelväg byggs längs med Näsvägen på Eka industriområde i Ljungby. Det ska förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till arbetsplatser på industrier och företag i området.

Den första etappen sträcker sig från Bolmstadvägen till den befintliga gång- och cykelvägen som går från Näsvägen till Norrabergsgatan på Annelund, under E4.

Det här gör vi

  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg.
  • Vi bygger om vatten- och avloppsledningar.
  • Vi monterar belysning till gång- och cykelvägen på befintliga gatbelysningsstolpar.
  • Vi lägger ner el- och fiberkabel.
  • Vi bygger om befintliga busshållplatser.

Så påverkas du

  • Begränsad framkomlighet på Näsvägen i perioder.

När är vi klara

  • Enligt planen under sommaren 2021.

Kontakt

Kommentera