titelbild

Gång- och cykelväg i Ryssby

En ny gång- och cykelväg byggs mellan Lunnavallen och Stationsplan i Ryssby. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten genom att skapa en bättre väg för cyklister och fotgängare. Den nya sträckan knyts ihop med befintlig gång- och cykelväg (banvallsleden) vid Stationsplan.

Det här gör vi

  • Bygger en ny gång- och cykelväg med asfaltsbeläggning.
  • Monterar belysning längs sträckan.

Så påverkas du

  • Arbetet förväntas inte medföra någon större trafikpåverkan.
  • Det förekommer tunga fordon i området.

När är vi klara

  • Byggstart i januari 2020. Beroende på förutsättningarna på platsen kommer asfaltering antingen att utföras under hösten 2020 eller våren 2021.

 

Kontakt

Kommentera