titelbild

Dagvattendamm Stensberg

I Stensbergsområdet mellan Torsgatan och Stensbergs industriområde, bakom Strålfors, ska en ny dagvattendamm anläggas. Parkområdet kommer att göras i ordning med gräsytor, planteringar, nya träd, parkbänkar och en belyst pulkabacke. Arbetet planeras att sätta igång under sensommaren/tidig höst.

Det här gör vi

  • Anlägger en dagvattendamm som ska ta emot dagvatten från industriområdet Karlsro.
  • Tar ner försvagade och därmed farliga träd i ett skogsparti.
  • Gör i ordning parkområdet med gräsytor, planteringar, nya träd, parkbänkar och en belyst pulkabacke.
  • Fyller upp bullervallen till cirka 2 meter. 

Så påverkas du

  • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
  • Det förekommer tunga fordon i området, håll avstånd till dem. 

När är vi klara

  • Arbetet beräknas pågå till och med november 2019. 

Angående frågor gällande dagvattenhantering kontakta Shurok Mahdi. Gällande parkområdets utformning och utsmyckning kontakta Sylve Wiik.

Kontakt

Kommentera