Karta på Axel Ångbagares gata.

Axel Ångbagares gata

Ett omfattande arbete med byte av dagvatten-, vatten- och avloppsledningar i Axel Ångbagares gata krävs för att ha ett väl fungerande ledningsnät i området.

Sträckan som berörs är mellan Syrénvägen och Högarörsgatan samt en del av Högarörsgatan och omfattar en sträcka av cirka 800 meter.

I samband med detta arbete kommer också gatan att byggas om, ny belysning sättas upp och en ny gång-och cykelväg kommer att byggas på östra sidan, mot Lagavallen. Även en ny parkering med cirka 40 platser för Lagavallens besökare kommer att byggas.

Det här gör vi:

 • Byte av dagvatten-, vatten- och avloppsledningar
 • Ny gång- och cykelväg utmed Axel Ångbagares gata
 • Ny belysning utmed gata och gång- och cykelväg
 • Träd kommer att tas ned för att göra det möjligt att byta ledningar och för att ge plats åt ny gång- och cykelväg
 • Återplantering av nya träd utmed Axel Ångbagares gata
 • Ny busshållplats
 • Ny parkering

Status:

 • Framtagande av ritningar är i slutskedet och byggstart planeras till första kvartalet 2023.

Så påverkas du:

Det här arbetet kommer att påverka många under relativt lång tid. Men det behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

 • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
 • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
 • Arbetet kommer tidvis påverka vattenförsörjningen för berörda fastigheter.
  I de fall detta blir aktuell kommer det att meddelas i förväg.
 • Var rädd om dig själv och andra!
  Välj om möjligt andra vägar, visa hänsyn där arbete pågår och respektera avspärrningar.

När är vi klara:

 • Byggstart planeras till början av 2023 och kommer att pågå under längre tid. Det är ett omfattande arbete som beräknas ta 1-1,5 år innan allt är genomfört
 • Arbetet kommer att genomföras i flera etapper med planerad start i området kring Högarörsgatan

Kontakt

Kontakt

Kommentera