titelbild

Teaterbiografen Grand

En större renovering för att öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja Grand samt tillgänglighetsanpassa lokalen. Byggnationen beräknas starta sommaren 2019. Byggnaden är k-märkt vilket innebär att karaktärsdrag ska bevaras vid renovering.

Det här gör vi:

  • Projektering påbörjad och beräknas pågå till april.
  • Underlag inför upphandling tas fram.
  • Renoverar och tillgänglighetsanpassar för att möjliggöra för fler användningsområden.

Så påverkas du:

  • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
  • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
  • Området kring byggnaden kommer att inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

Kontakt

Kommentera