titelbild

Regnbågens förskola

En nybyggnation av förskola med plats för cirka 120 barn planeras. Den nya för­skolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.

Det här gör vi:

  • Detaljplanändring för att möjliggöra byggnationen
  • Tar fram underlag till arkitekten, bland annat ett funktionsprogram som visar vad som ska finnas i de nya lokalerna, hur många rum, vilken typ av rum och  utrustning etc.
  • Projekterar och upphandlar byggnation av ny förskola
  • Bygger ny förskola
  • Anlägger nya grön- och lekytor
  • River befintlig förskolebyggnad

Så påverkas du:

  • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
  • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
  • Området kring de byggnader som rivs inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

Kontakt

Kommentera