Multihall i kvarteret Fritiden

Vi avser uppföra en multihall för idrotts- och kulturevenemang, vilken även kommer att fungera som idrottshall för nya Hjortsberg 7-9.

Det här gör vi:

  • Bygger en ny multihall för idrott (föreningar och skola) och kultur.
  • Anlägger ny parkering.

Status:

  • Projektering pågår
  • Tar fram handlingar och ritningar till upphandling.

När är vi klara:

  • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara i maj 2025. 

Kommentera