titelbild

Ljungby skatepark

I kvarteret Fritiden byggs en skatepark, en naturlig samlingsplats för stadens lokala åkare. Parken utformas för att tilltala även icke-åkare och förhoppningen är att den ska locka besökare och uppmuntra till gemenskap och spontana möten.

Det här gör vi

 • Bygger en skatepark med en yta på cirka 900 kvm
 • Geoteknisk undersökning av marken
 • Projektering som bland annat innebär framtagning av konstruktionsritningar, ansökan om bygglov och upphandling.

Status: Genomförande 

 • Upphandlingen är avslutad. Gustav R. Johansson har utsetts till totalentreprenör och kommer att bygga skateparken med start i november/december 2019.

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. För att gå vidare från en fas till en annan krävs politiska beslut, se nedan vilken instans som fattar beslut.

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är den som ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är barn- och utbildningsnämnden så kallad verksamhetsnämnd. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Tidvis kan framkomligheten begränsas och byggtrafik förekomma.
 • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas bli klar i juni 2020.

Skateparken ska byggas mittemot entrén till Ljungby Arena på en del av fotbollsplanen. 

 Här ska skateparken ligga

    

 

 

Kontakt

Kommentera