Nya Hjortsbergskolan växer fram
Nya Hjortsbergskolan växer fram (februari 2019)
Nya skolan inifrån (februari 2019)
Nya skolan inifrån (februari 2019)
Nya Hjortsbergskolans framsida
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

Hjortsbergskolan

Vi bygger en ny F-6 skola för cirka 385 barn på den befintliga tomten. Den ursprungliga huvudbyggnaden behålls tillfälligt och kommer att användas som avlastningslokal och mottagningskök.

Det här gör vi:

 • Bygger en ny skola samt idrottshall. Två gamla byggnader har rivits. Serneke har efter upphandling utsetts till totalentreprenör. Bygglovet är beviljat och stomresning pågår parallellt med att bjälklag monteras. Förberedande arbete inför grundläggning av idrottshall pågår.

 • Anlägger ny parkering med infart från Hjortstigen. Parkeringen innehåller både vändplats, på- och avstigning för busstransporter, på och avstigningsmöjligheter för bilresenärer och parkering. Parkeringen är färdigställd och används. 

 • Smyckar skolan med konst. Fyra större konstverk i olika material har upphandlats. Materialen är trä, textil, glas och keramik.

 • Monterar 500 kvm solceller på idrotthallens tak.

   

Så påverkas du:

 • Begränsad framkomlighet i området. Byggtrafik tas in från Gasellvägen.

 • Transporter till och från skolan med bil och buss hänvisas till nya parkeringen med infart från Hjortstigen.

 • Cyklister hänvisas till cykelvägen från Hjortstigen och till öppningen i staketet från Ågårdsvägen. En tillfällig cykelparkering har anordnats på löparbanan mellan modulerna och staketet som avgränsar mot Ågårdsvägen. Några cykelparkeringsplatser finns även vid nya parkeringen.

 • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara:

 • Rivningen avslutades under oktober 2017.

 • Parkeringen togs i bruk sista maj 2018.

 • Den nya skolan färdigställs enligt planeringen under vårterminen 2020. De sista delarna av utemiljön kommer att göras i ordning under våren 2020 och beräknas vara klart till skolstart höstterminen 2020.

Kontakt

Kommentera