Nya idrottshallen som blir kommunens största.
Den nya idrottshallen blir kommunens största.
Montering av undertak och inredning i en hall.
Montering av undertak och inredning i en hall.
Klassrum som börjar bli färdigt.
Klassrum som börjar bli färdigt.
Nybyggda Hjortsbergskolans fasad.
Nybyggda Hjortsbergskolans fasad.

Hjortsbergskolan

Vi bygger en ny F-6 skola för cirka 385 barn på den befintliga tomten. Den ursprungliga huvudbyggnaden behålls tillfälligt och kommer att användas som avlastningslokal och mottagningskök.

Det här gör vi:

 • Bygger en ny skola samt idrottshall. Serneke har efter upphandling utsetts till totalentreprenör.
 • Smyckar skolan med konst. Fyra större konstverk i olika material har upphandlats. Materialen är trä, textil, glas och keramik.
 • Monterar 500 kvm solceller på idrotthallens tak.
 • Två gamla byggnader har rivits. 
 • En ny parkering med infart från Hjortstigen har anlagts. Där finns utöver parkeringsplatser en vändplats, på- och avstigning för busstransporter, på- och avstigningsmöjligheter för bilresenärer. 

Status: Byggnation pågår

 • Slutmontage av idrottsredskap i idrottshallen.
 • Inredning och undertak monteras.
 • Förbesiktningar pågår.

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. För att gå vidare från en fas till en annan krävs politiska beslut, se nedan vilken instans som fattar beslut.

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är den som ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är barn- och utbildningsnämnden så kallad verksamhetsnämnd. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du:

 • Begränsad framkomlighet i området. Byggtrafik tas in från Gasellvägen.
 • Transporter till och från skolan med bil och buss hänvisas till den nya parkeringen med infart från Hjortstigen.
 • Cyklister hänvisas till cykelvägen från Hjortstigen och till öppningen i staketet från Ågårdsvägen. En tillfällig cykelparkering har anordnats på löparbanan mellan modulerna och staketet som avgränsar mot Ågårdsvägen. Några parkeringsplatser för cyklar finns vid den nya parkeringen.
 • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara:

 • Den nya skolan färdigställs enligt planeringen under vårterminen 2020.
Nya Hjortsbergskolans framsida
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

Kontakt

Kommentera