Skiss av Hjortsbergskolan 7-9. Entrétorg och fasad mot väst.
Entrétorg, fasad mot väst. Material och kulörer kommer förändras. Skiss: BSV Arkitekter och Ingenjörer.
Skiss av Hjortsbergskolan 7-9.
Vy från söder. Material och kulörer kommer förändras. Skiss: BSV Arkitekter och Ingenjörer.
Skiss av Hjortsbergskolan 7-9.
Vy från norr. Material och kulörer kommer förändras. Skiss: BSV Arkitekter och Ingenjörer.
Skiss av Hjortsbergskolan 7-9.
Södra och norra entrén. Material och kulörer kommer förändras. Skiss: BSV Arkitekter och Ingenjörer.

Hjortsbergskolan 7-9

Vi ska bygga en ny 7-9 skola med plats för 375 elever. Den kommer att ligga intill den nybyggda Hjortsbergskolan F-6.

De två skolorna kommer att ligga i olika byggnader men intill varandra. På så sätt kan verksamheten samutnyttja vissa resurser som idrottshall och personal. Infarten till den nya 7-9 skolan blir från befintlig F-6 skolas parkering, precis i början av Hjortstigen. Den gamla skolbyggnaden ska rivas innan byggnation påbörjas eftersom den nya skolan till viss del kommer att ligga där den gamla står idag. 

Det här gör vi

  • Bygger en ny 7-9 skola med tillagningskök och restaurang.
  • River gammal skolbyggnad.
  • Anlägger ny utemiljö.

Status: Projektering pågår  

  • Färdigställer skisser och ritningar.
  • Tar fram handlingar inför upphandling, såsom tekniska beskrivningar.
  • Upphandling beräknas kunna ske hösten/vintern 2021. 

Investeringsprocessen steg.

Så påverkas du

  • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
  • Området kring de byggnader som rivs inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
  • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen. 

När är vi klara

Byggnationen beräknas färdigställas så inflyttning kan ske till höstterminen år 2024.

Kontakt

Kommentera