titelbild

Harabergsområdet

På Harabergsområdet i Ljungby ska det byggas förskola och särskilt boende med centralkök samt trygghetslägenheter. All dessa delar ska finnas i en sammanlänkad huskropp.

Det kommunala bostadsbolaget Ljungbybostäder driver byggprojektet och äger byggnaderna. Ljungby kommuns verksamheter kommer att bli hyresgäster i lokalerna för förskola, särskilt boende och centralkök när det står klart. 

Kort om projektets delar:

  • Förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn, inklusive möjlighet för en nattöppen verksamhet, så kallat nattis. Förskolan ersätter den befintliga Harabergsgatans förskola. De gamla lokalerna ska rivas och verksamheten bedrivs under tiden i modulerna på Hjortsbergskolan. 
  • Särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser. 
  • Centralkök för verksamheterna.
  • 20 trygghetslägenheter i samma byggnad, som Ljungbybostäder ansvarar för. 
  • Enligt planen beräknas byggnationen bli färdigställd i etapper, trygghetslägenheter, särskilt boende och centralkök färdigställs i november 2023 medan förskolan färdigställs i mars 2024.

Harabergsområdet ligger i Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby Arena och vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergskolan.

 

Björnen 1 och 2_800px.png     IMG_0820_800px.jpg

Kommentera