titelbild

Ekebackenskolan

Skolan utökas från F-5 till F-6, med två parallellklasser per årskurs som tidigare. Utbyggnad med klassrum, tillhörande utrymmen samt lärararbetsplatser.

Det här gör vi

 • Detaljplanändring och fastighetsreglering, del av parkmark ingår nu i skolfastigheten och är avsedd för verksamheten.
 • Projekterar och genomför upphandling för vilken entreprenör som ska utföra byggnationen.
 • Anlägger en tillfällig parkeringsplats under byggtiden. 
 • Anpassningar i del av befintlig skolbyggnad. 
 • Tillbyggnad på ca 450 kvadratmeter.

Status: Genomförande

 • Arbetet med tillbyggnaden pågår.
 • Byggteknik i Ljungby AB är totalentreprenör.

Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Området kring tillbyggnaden inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område. 

När är vi klara

 • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara i maj 2022.  

Kontakt

Kommentera