titelbild

Ekebackenskolan

Utbyggnad med klassrum, tillhörande utrymmen samt lärararbetsplatser för att möjliggöra en två-parallellig skola.

Det här gör vi

  • Detaljplanändring och fastighetsreglering, del av parkmark ingår nu i skolfastigheten och är avsedd för verksamheten.
  • Projekterar och genomför upphandling för vilken entreprenör som ska utföra byggnationen.
  • Anlägger en tillfällig parkeringsplats under byggtiden. 

Status: Projektering

  • Ljungby kommun tillsammans med konsulter projekterar underlag för upphandling av entreprenaden.
  • Arbetet på plats påbörjas under våren 2021.

Investeringsprocessens steg.

Så påverkas du

  • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
  • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
  • Området kring tillbyggnaden inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område. 

När är vi klara

  • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara våren 2022.  

Kontakt

Kommentera