"Torget" inne på nya förskolan.
"Torget" inne på den nya förskolan.
Bild från den nya matsalen som byggs.
Matsalen med luckor för servering och diskinlämning.
Nya förskolan växer fram
Såhär såg det ut i augusti.
Fasadskiss norr
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

Bergalyckans förskola

En ny förskola för cirka 160 barn byggs. Det innefattar både renovering och nybyggnation.

Förskolan planeras så att tillagningsköket får en gemensam restaurang för alla avdelningar, utom småbarnsavdelningarna. I den befintliga delen kommer efter renovering även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Projektet pågår och arbetet utförs i etapper.

Det här gör vi:

 • Två uttjänta byggnader (gamla Laganskolan) har rivits för att göra plats för den nya förskolan.

 • Nybyggnation och renovering av befintlig förskola har upphandlats. Totalentreprenör är Lagans Byggnads.

 • Konstnärlig utsmyckning har upphandlats. Två konstnärer ska skapa och montera sina konstverk inne i byggnaden. 

 • Monterar 200 kvm solceller på nybyggnationens tak.

 • Anlägger nya grön- och lekytor samt parkering.

Så påverkas du:

 • Begränsad framkomlighet kan förekomma under byggtiden.

 • Byggarbetsplatsen inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

 • Parkeringsplatser för personal och föräldrar vid Bergalyckans förskola är begränsade. Parkering vid Bergagården och Lillberga får användas. Övrig information kring hämtning och lämning lämnas av Bergalyckans personal.  

När är vi klara:

 • Rivningen avslutades i december 2017.

 • Nybyggnationen kommer stå färdig under våren 2019.

 • Ombyggnationen av den befintliga förskolan beräknas bli klar till hösten 2019.

Kontakt

Kommentera