Rehabilitering och hjälpmedel

Du som bor i ett av kommunens särskilda boenden eller i det egna hemmet och har omfattande omvårdnadsbehov kan få hjälp från KommunRehab där arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, rehabassistenter och hjälpmedelstekniker arbetar.

Vilka finns hos oss och vad kan vi hjälpa dig med?

Arbetsterapeuter

Arbetsterapeuter utreder tillsammans med dig och hittar möjligheter för att du ska kunna klara av aktiviteter du gör i din vardag, till exempel toalettbesök eller olika kökssituationer som diska eller laga mat. Genom en utredning föreslås sen åtgärder som gör dig mer självständig. Det kan vara åtgärder som träning i det du har svårigheter, hjälpmedel som kan förenkla eller anpassning i bostaden.

Sjukgymnaster/fysioterapeuter

Sjukgymnaster/fysioterapeuter utför bedömningar kring dina möjligheter till förflyttning eller att genomföra aktiviteter och eventuellt behov av träning. Utifrån det sätts rätt åtgärder in och det kan vara exempelvis träningsprogram eller hjälpmedel. Träning kan utformas så att du själv kan utföra det eller så kan du få hjälp av rehabassistenter eller omvårdnadspersonal. Alla insatserna är tidsbegränsade.    

Du som inte kan ta dig till vårdcentral kan vända dig till KommunRehabs sjukgymnaster/fysioterapeuter för bedömning av eventuell träning i hemmet.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter gör bland annat:

  • Hembesök för bedömning av eventuella insatser, exempelvis utformning av träningsprogram och uppföljning av insatser.
  • Hembesök för bedömning av hjälpmedelsbehov samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
  • Handleder och utbildar i förflyttningsteknik, det vill säga hur du förflyttar och rör dig i hemmet, samt träning och användande av hjälpmedel.
  • Handleder och utbildar patienter, omvårdnadspersonal och närstående i ADL-träning (aktiviteter i dagligt liv).

När du är patient och inskriven för vård på något av sjukhusen i Kronobergs län så samarbetar vi efter ditt samtycke i de fall då det kan upplevas osäkert att komma hem. Det är ett erbjudande för att du ska känna att du eller din närstående får en trygg hemgång efter sjukhusvistelsen. Exempelvis kan vi hjälpa till med att du har lämpliga hjälpmedel vid utskrivning och se till att det fungerar i din vardag efter hemgång.

Hjälpmedel

Är du över 18 år och i behov av att låna hjälpmedel kontakta då KommunRehab via telefon.

På måndagar har vi drop in klockan 10-11, förutom veckorna 26-33. 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter gör sedan ett hembesök för en bedömning av behovet av hjälpmedel. Därefter kan vi prova ut och förskriva hjälpmedel.

Det är KommunRehabs hjälpmedelstekniker som utför reparationer och service på kommunens hjälpmedel. Går ditt hjälpmedel sönder ska du kontakta KommunRehab via telefon.  

Återlämning av hjälpmedel görs till KommunRehab på Viaduktgatan 8 i Ljungby, vardagar kl. 7.30-15.30. Du kan även ringa KommunRehab för hämtning av hjälpmedel men då mot en avgift (samma som för förskrivning av hjälpmedel). 

Avgifter

Ljungby kommun tar ut en avgift för beslutade insatser från socialförvaltningen. Avgiften varierar beroende på hur mycket andra insatser du har från kommunen.

Du betalar avgift för bedömning, träningsprogram, förskrivning av hjälpmedel samt intyg för bostadsanpassning. 

Om du vill att vi hämtar ditt hjälpmedel när du inte ska ha det längre tas en avgift ut för det också.

Mer information kring avgifter för vård och omsorg

Bostadsanpassning 

För att ge dig med funktionsnedsättning ökade möjligheter till ett självständigt liv i det egna boendet kan kommunen lämna bidrag till anpassning av bostaden. Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en bestående funktionsnedsättning och som bor permanent i den aktuella bostaden. Anpassningen kan handla om att bredda dörrar, ta bort trösklar eller installera en ramp utanför bostaden.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs på blankett eller e-tjänst. Gå in på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö. Under ”Bygga” finns ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Till ansökan behöver du skicka med intyg från medicinskt sakkunnig, i första hand från din vårdcentrals arbetsterapeuter eller sjukgymnasietr/fysioterapeuter. Om du inte kan ta dig till en vårdcentral för att få detta intyg kan du kontakta kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Intyget ska styrka din funktionsnedsättning och behovet av en bostadsanpassning. 

Vill du veta mer om bostadsanpassningsbidrag kan du kontakta en handläggare via kommunens växel, tel. 0372-78 98 00. 

Läs mer om bostadsanpassning här.

Vanliga frågor om hjälpmedel

Hur gör man när man vill återlämna hjälpmedel?

Du kan återlämna hjälpmedel själv till KommunRehab på Viaduktgatan 8 i Ljungby, på vardagar kl. 7.30–15.30. Det går även att ringa till KommunRehab på telefontiden för att få dina hjälpmedel hämtade men då mot en avgift.

Vem kan få träning i hemmet?

Du som inte kan ta dig till vårdcentral och är i behov av sjukgymnastik är välkommen att kontakta KommunRehabs sjukgymnaster/fysioterapeuter för bedömning och eventuellt utformning av träningsprogram.

Kan alla få låna två rollatorer?

För att minimera risken att du trillar i trappan med rollatorn är du som har en trappa vid entrédörren vid din bostad eller som inte har hiss till lägenheten beviljad två rollatorer, om vi bedömer att du behöver det. Det vill säga en rollator inomhus och en utomhus. Att en rollator smutsar ner inomhus är inte skäl för att ha två rollatorer. 

Vem har ansvaret för elrullstolar?

Det är Region Kronoberg som ansvarar för elrullstolar. Om du behöver service av din elrullstol var vänlig kontakta hjälpmedelscentralen i Växjö på telefonnummer 0470-58 86 60. Vill du ansöka om elrullstol behöver du ett läkarintyg.

Vad händer om mitt hjälpmedel går sönder

Då ringer du KommunRehab på tel. 0372-78 98 07 och anmäler att du behöver hjälp med ditt hjälpmedel. En tekniker ringer upp för att boka en tid för hembesök, annars går det att boka en tid för besök hos oss på Viaduktsgatan 8. Service och reparation ingår i hyran.

Hur gör jag om min rollator blir stulen?

Först anmäler du stölden till polisen. Sedan kontaktar du KommunRehab på tel. 0372-78 98 07 för att vi ska kunna prova ut en ny till dig. Du behöver inte ersätta rollatorns fulla kostnad men det kan bli aktuellt med ny avgift för ordinationen.

Vad kostar det att ha hjälpmedel?

Det kostar inget att ha hjälpmedlet, men däremot kostar det en engångsavgift att få det förskrivet. Om du inte kan lämna tillbaka ditt hjälpmedel kan vi också hämta det mot en avgift. Läs mer om avgifter på sidan Kostnad för vård och omsorg. 

Kontakt

    KommunRehab

  • Telefontid vardagar kl. 13-14. Övrig tid telefonsvarare som lyssnas av flera gånger per dag.
  • Tel. 0372-78 98 07

Kommentera