titelbild

Att bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Kanske är du precis den person som någon av våra barn, ungdomar och vuxna just nu väntar på?

Du kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj

För att bli kontaktperson eller kontaktfamilj behöver du inte ha någon speciell utbildning. Du får genomgå en intervju och det görs en registerkontroll hos polisen, för att se att du är lämplig för uppdraget. Du ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner dig, både från ditt arbetsliv/studier och från ditt privatliv.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj är det viktigt att du har tillräckligt med tid och ork för ditt engagemang. Det handlar om att ge av dig själv till en medmänniska som behöver ditt stöd. Du ska ha ett engagemang och intresse för hur människor har det. Ge stöd i vardagliga situationer, lyssna och uppmuntra till en god utveckling hos en annan människa.

Kontaktperson

Du som är över 18 år, har en stabil livssituaion, tid och engagemang, skulle passa bra som kontaktperson.

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen regelbundet. Innehållet i era träffar utgår från individens behov. Det kan handla om att fika, prata, gå på bio eller följa med på en aktivitet.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande, samt att man känner att man har tid och ork för engagemanget. Det handlar om att ge av sin tid samt ge uppmärksamhet och trygghet till ett barn. Oftast handlar det om att barnet ska ingå i det vanliga familjelivet och delta i familjens aktiviteter och vardagsliv.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Anmäl ditt intresse här, så kontaktar vi dig

Sekretess

Som kontaktperson och kontaktfamilj omfattas du av sekretesslagstiftningen. Sekretessen är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

Ekonomisk ersättning

Kontaktpersonen eller kontaktfamiljen får ett arvode och en omkostnadsersättning som ska täcka utlägg. Arvodet ska inte jämföras med lön för en anställning, utan är en ersättning för din insats.

Kontakt

Kommentera