titelbild

Kontaktperson och kontaktfamilj

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson eller kontaktfamilj som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd. Kontaktperson och kontaktfamilj har tystnadsplikt.

En kontaktperson, kontakt- eller stödfamilj är en medmänniska som har tid, tålamod  och önskan att vara ett stöd till en person med funktionsnedsättning eller med sociala behov. Du bör vilja skapa en relation som varar en längre tid. Du behöver ingen särskild yrkeskompetens men du bör ha ett stort intresse för andra människor.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj så kan du ringa till kommunens handläggare. Du kan också anmäla ditt intresse via en e-tjänst. När du har anmält ditt intresse blir du kallad till en intervju. Vid intervjun gör vi en kontroll i polis- och socialregister. Vi ber även om referenser. Du kan alltid höra av dig till oss för att få veta mer om vad de olika uppdragen innebär.

Kontakt

Kommentera