Så här ansöker du

Du behöver först och främst fylla i en blankett för ansökan om god man. Denna blankett hittar du i vår e-tjänsteportal under Stöd, hjälp och omsorg och sen Överförmyndare. Blanketten kan fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand. 

Förutom att ansökningsblanketten ska vara ifylld, ska ansökan innehålla ett läkarintygÖverförmyndarenheten kan i det enskilda fallet begära in ytterligare uppgifter för att få en komplett utredning.  

Ansökan ska skickas till tingsrätten:
Växjö tingsrätt
Postadress: Box 81, 351 03 Växjö
Besöksadress: Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Tel: 0470-560 100
E-post: vaxjo.tingsratt@dom.se


Tingsrätten begär sedan att överförmyndarnämndens handläggare ska yttra sig över din ansökan. Då påbörjar överförmyndarenheten en utredning för att ge sin bedömning på om kraven för godmanskap och förvaltarskap är uppfyllda. Om de är det lämnar överförmyndarnämndens handläggare in ett yttrande med bedömning om att du ska få god man tillsammans med ett förslag på vem som bör bli din gode man till tingsrätten. I de fall överförmyndarnämndens handläggare anser att behovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t ex genom anhörigbehörighet eller fullmakt redovisar nämnden detta till tingsrätten i yttrandet. 

Vem fattar beslutet om god man/förvaltare när du ansöker?

Det är tingsrätten som utreder och fattar beslut om att anordna godmanskap eller förvaltarskap och utse en god man/förvaltare för dig. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra.

Det är överförmyndarenhetens handläggare som fattar beslut om byte av god man eller förvaltare. I vissa fall måste dock överförmyndarnämnden besluta om byte.

Kontakt

  Överförmyndarhandläggare Ljungby

 • Gulnara Hovelius
 • Tel. 0372-78 91 97

  Överförmyndarhandläggare Ljungby

 • Eva Andersson
 • Tel. 0372-78 91 87

  Överförmyndarhandläggare Markaryd

 • Per Månsson
 • Tel. 0372-78 91 10

  Överförmyndarhandläggare Älmhult

 • Mari Gustavsson
 • Tel. 0372-78 91 99

Kommentera