God man, förvaltare och förmyndare

Aktuellt från verksamheten

Nya arvodesprinciper 2023

Gemensamma överförmyndarnämnden har fattat beslut om nya arvodesprinciper som börjar gälla från och med den 1 januari 2023. De nya arvodesprinciperna bygger på uppdaterade rekommendationer från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
Arvodesprinciper 2023

Öppettider 

Överförmyndarenheten har öppet kl 08.00-16.00 helgfri måndag till fredag, med lunchstängt kl 12.00-13.00. Vardag före helgdag stänger vi kl 12.00. Avvikelser i öppettiderna kan förekomma.

Besök bokas enligt överenskommelse. 

Ersättning vid resor

Den 23 februari 2023 fattade gemensamma överförmyndarnämnden beslut om ändring av bilersättningen för ställföreträdare till 25 kr per mil, ej skattepliktigt, i enlighet med Skatteverkets nya regler. Ersättningen gäller för resor gjorda efter den 1 januari 2023.

För resor gjorda innan den 31 december 2022 gäller tidigare ersättning med en icke skattepliktig del om 18,50 kr samt en skattepliktig del om 10,50 kr.

Kommentera