God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter och på gång 

  • Granskningsläge

    Överförmyndarenheten har inför sommaren den 26 juni 2020 granskat drygt 90 procent av årsräkningarna. 
  • Överförmyndarenheten önskar alla ställföreträdare en skön sommar!

Kommentera