God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter och på gång 

Mottagningstider 2022

Gemensamma överförmyndarnämnden har följande telefontider år 2022:
Måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00.
Tisdag och torsdag klockan 13.00-15.00.

Vi tar emot bokade besök och även spontanbesök om de bedöms vara akuta.

Vårt mål är att vi ringer upp samma dag som vi får ett meddelande från vår växel, ett intalat meddelande på vår mobil eller via mejl.

Avvikelser från telefontider

På grund av interna möten och utbildning ändras telefontiderna till följande:
27 januari (ingen telefontid)
3 februari (ingen telefontid)

Digitala tjänster för ställföreträdare på Försäkringskassans webbplats

Om du är god man eller förvaltare kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari 2022 kan du också beställa underlag inför din årsredovisning till överförmyndarnämnden. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan har också sammanställt information till ställföreträdare på en av sina webbsidor Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Aktuell information från SKR 

Sveriges Kommuner och Regioner kommer 1-2 gånger per termin att genomföra en webbsändning för dem som har intresse av aktuella frågor för överförmyndare och ställföreträdare. Seminarierna är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. 

Första seminariet ägde rum torsdagen den 16 december.  Länk till sändningen läggs upp på SKRs webbplats Det går att följa sändningen både i realtid och i efterhand.

Kommande sändningar:

Den 8 februari 2022 kl. 09.30. Tema: Granskning samt personlig assistans
Den 27 april 2022 kl. 09.30. Tema är ännu inte helt fastställt. Preliminärt: Professionella ställföreträdare

Överförmyndarkontoret har flyttat till nya lokaler 

Överförmyndarkontoret har flyttat till tillfälliga lokaler på annan adress, medan de ordinarie lokalerna renoveras.

Besök till överförmyndarkontoret måste bokas i förväg och kommer att äga rum i kommunhuset på Olofsgatan 9 i Ljungby.

Brev adresseras, precis som tidigare, till Ljungby kommun, Gemensamma överförmyndarnämnden, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby.

Ny tjänst lotsar dig rätt i samhället

Nu finns två socialtjänstlotsar i Ljungby kommun som kan guida dig att hitta rätt i samhället, både inom kommunens verksamheter och bland andra aktörer, såsom privata och ideella organisationer.

Det kan vara till exempel att ge information om eller förmedla kontakter till:

  • företag som utför hushållsnära tjänster,
  • företag som utför IT-support i hemmet,
  • hjälp med din ekonomi (god man, skuld- och budgetrådgivning, konsumentvägledning) och
  • organisationer, föreningar eller annat som anordnar träffpunkter och aktiviteter, både sociala men också exempelvis stöd i att hantera en mobiltelefon.

Här hittar du kontaktuppgifter till lotsarna och mer information om deras arbete.

Kommentera