titelbild

Kostnad för boendestöd

Kostnaden för boendestöd baserar sig på ett avgiftsbeslut där hänsyn tas till dina ekonomiska förhållanden. För att beräkna din månadskostnad begär de administrativa handläggarna bland annat in inkomstuppgifter.

I dokumentet "Avgifter inom vård och omsorg" kan du läsa om de uppgifter som ligger till grund för ett beslut och om de olika fasta avgifterna. Det hittar du längst ned på sidan.

Hur mycket kostar det?

Du kan själv ta reda på ungefär hur mycket ditt boendestöd skulle kosta. Det gör du genom att fylla i information om dig själv, hur du bor och vilka inkomster du har i vår e-tjänst. Då får du reda på ungefär hur mycket ditt boendestöd kommer att kosta.

Beräkning av vård- och omsorgsuppgifter, till e-tjänst.

Den uträkning som vi grundar beslutet på är något mer omfattande.

Lämna in uppgifter

För att vi ska kunna beräkna vad du ska betala för ditt boendestöd behöver vi en del uppgifter från dig. Dessa lämnar du via vår e-tjänst.

Lämna uppgifter för avgifter inom vård och omsorg, till e-tjänst. 

Kontakt

Kommentera