titelbild

Boendestöd

Boendestödet riktar sig till dig som behöver stöd för att få din vardag att fungera. Stödet ges i ditt hem och syftet är att stödja och motivera dig till ett så självständigt liv som möjligt. Boendestödet är en hjälp till självhjälp där boendestödjaren hjälper till att göra förändringar och hitta hållbara lösningar.

Boendestöd är stöd och träning för att tillvara den enskildes egna resurser i och omkring boendet. Det kan vara hjälp att ta hand om post, bryta isolering eller stöd för att komma till en sysselsättning.

Tillsammans skriver boendestödet och den som får insatsen en plan för vilket stöd man får och hur den ska genomföras, en så kallad genomförandeplan.

Ansökan om boendestöd

Boendestödet är ett stöd som du ansöker om hos socialförvaltningen. Du ansöker på en blankett som heter "Ansökan om bistånd: Boendestöd, dagverksamhet, kontaktperson och övriga insatser". Blanketten hittar du i kommunens e-tjänsteportal under Stöd, hjälp och omsorg/Stöd och service Efter att du lämnat in din ansökan får du träffa en biståndshandläggare som bedömer och beslutar om du får boendestöd. Du får beslutet skriftligt. 

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Det står på det skriftliga beslutet hur du gör för att överklaga. Du kan även få hjälp av biståndshandläggaren att överklaga.

Vid missbruk

Under ett pågående missbruk kan man inte få boendestöd. Då kan man istället söka stöd av socialförvaltningens Råd & service.

Kommentera