Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Socialnämnden i Ljungby kommun har beslutat att överlämna handläggning och beslut kring färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst, till Region Kronoberg.

Det är därför Länstrafiken Kronoberg som numera handlägger och beslutar om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Frågor

Har du frågor om färdtjänst/riksfärdtjänst är du välkommen att kontakta färdtjänsthandläggare på telefon 0770-25 82 00. 

Boka färdtjänst och riksfärdtjänst

Du bokar färdtjänst via Serviceresor tel. 0775-77 77 00.
Du bokar riksfärdtjänst via Serviceresor tel. 0470-72 75 94.

Länstrafiken Kronobergs information om färdtjänst

 

 

Kommentera