titelbild

Vårdnad av barn

Föräldrar kan få hjälp att enas om ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Sådana avtal godkänns av socialnämnden och har samma verkan som en dom i domstol. För att ett avtal ska kunna slutas måste föräldrarna vara eniga. Föräldrar kan också få hjälp att teckna ett avtal om fördelningen av resekostnader vid umgänge.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är avsedda att hjälpa särlevande föräldrar att hitta samförståndslösningar runt sina barn på ett tidigt stadium. Samtalen syftar till att underlätta och förbättra föräldrarnas gemensamma föräldraansvar och skapa enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal kan ske antingen på initiativ från föräldrar eller på begäran från tingsrätten.

Vårdnadsutredning

En vårdnadsutredning kan bli aktuell om föräldrarna inte vill medverka i samarbetssamtal eller om dessa misslyckats. Om enighet inte nås och föräldrarna går till domstol, begär domstolen att socialnämnden genomför en vårdnads-, boende- eller umgängesutredning.

Familjerätten

Har du några frågor är du välkommen att kontakta familjerättscentret.

Kontakt

  • Familjerätten
  • Teltid mån, ons, fre 8.30-10     tors 13-14.30
  • Tel. 0476-64 25 24

Kommentera