titelbild

HVB

En ungdom som på grund av problematik inte kan bo hemma kan efter utredning få erbjudande om en plats på HVB Fyren.

HVB betyder hem för vård eller boende. HVB Fyren erbjuder boende till ungdomar som är 15-20 år samt behandling till ungdomar och deras familjer. Ungdomar som är inskrivna på Fyren ska fullfölja ordinarie skolgång eller ha annan sysselsättning ordnad av kommunen.

Hur har det gått för ungdomarna på HVB-hemmet Fyren?

Längst ned på sidan finns en rapport över hur ungdomar på hemmet Fyren upplevde sin tid där.

Kontakt

Kommentera