Barn som far illa

I det svenska samhället finns barn som far illa. Det kan handla om föräldrar som inte orkar vara bra föräldrar eller om barn som genom sitt eget beteende gör att du blir orolig för dem. Det är viktigt att du uppmärksammar detta och att de barnen och hela familjen får hjälp.

Alla människor har ett ansvar för att barnen får hjälp. Genom att våga se och våga berätta det du ser, kommer du långt och många barn kan få en bättre tillvaro.

Anmäla oro för ett barn eller ungdom

Du kan kontakta socialsekreterarna på socialtjänstens mottagningsgrupp via kommunens växel 0372-78 90 00 kl 8.00-16.30 måndag till torsdag och 8.00-15.30 på fredagar. Övrig tid kontaktar du socialjouren via SOS Alarm 112.

Vid akutsituation

Är situationen akut kontakta SOS Alarm på tel. 112.

Barnahus Kronoberg

Barnahus Kronobergs län är en samverkan mellan kommunerna Ljungby, Växjö, Markaryd, Älmhult, Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Alvesta samt Region Kronoberg, Åklagarmyndigheten och polismyndigheten. Samverkan sker när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. I Kronobergs län ligger vårt gemensamma Barnahus centralt i Växjö.

Varför finns Barnahus?
Målet för samverkan i ett Barnahus är att ge barn som misstänks vara utsatta för brott, den hjälp de behöver. Barnets bästa ska vara i fokus under processen.

Läs mer om Kronobergs gemensamma Barnahus här: https://vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/familj-och-foralder/barnahus-kronobergs-lan.html

Hos organisationen BRIS, Barnens rätt i samhället, finns också information att få om barn som far illa. Där finns även information om Barnens Hjälptelefon och BRIS Vuxentelefon - om barn.

Kontakt

Kommentera