titelbild

Barn, ungdom och familj

Barn, ungdomar och familjen kan behöva information eller hjälp från kommunen i olika sammanhang. Det kan gälla alltifrån medgivande i adoptionsärende och fastställande av faderskap till råd, stöd och insatser när barn riskerar att fara illa.

Ljungby kommun är BBiC-licensierade. BBiC, Barns Behov i Centrum, är ett sätt att arbeta strukturerat för att få en ökad kvalitet i handläggning av socialtjänstens arbete med barn och familj. För mer information se på Socialstyrelsens webbplats. 

Råd och service

Råd och service är en öppen verksamhet inom Ljungby kommun som vänder sig till barnfamiljer, ungdomar och deras föräldrar. Du som är 13 år eller äldre kan själv höra av dig till Råd och service. Arbetet genomförs i samarbete med Region Kronoberg.

Till Råd och service kan du vända dig om du behöver vägledning eller någon att prata med om din situation eller om familjens situation. Personalen på Råd och service har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

Familjerätten

Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har en gemensam familjerätt inom individ- och familjeomsorgen.

Familjerätten arbetar med samarbetssamtal, vars mål är att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som rör barnen och hitta ett bra föräldrasamarbete. Om föräldrarna enas om vårdnad, boende och umgänge kan man teckna juridiskt bindande avtal. Familjerätten arbetar även på uppdrag av tingsrätten med boende, umgänges- och vårdnadsutredningar. Andra arbetsuppgifter inom familjerätten är faderskapsutredningar och adoptioner.

Hos familjerätten kan ni får kostnadsfria rådgivningssamtal, samtalen förs under sekretess.

Familjefrid Kronoberg

Familjefrid Kronoberg är ett samarbete mellan länets kommuner och Region Kronoberg. 

Familjefrid finns till för dig som är från fyra år och uppåt. Här kan får du träffa behandlare som är specialiserade på området våld i nära relationer. Familjefrid erbjuder individuella samtal och gruppverksamhet. De för inga journaler och har tystnadsplikt. Det kostar inget att komma dit och få hjälp. 

Familjefrid Kronoberg finns i Växjö men har du inte möjlighet att komma dit, så kommer de till en plats nära dig i Kronoberg.

Kontakt

  • Individ- och familjecenter
  • Södra Torggatan 1 341 83 Ljungby
  • Familjerätten
  • Teltid mån, ons, fre 8.30-10     tors 13-14.30
  • Tel. 0476-64 25 24

Kommentera