titelbild

Kostnad för hemtjänst

Kostnaden för hemtjänst baserar sig på ett avgiftsbeslut där hänsyn tas till dina ekonomiska förhållanden. Viss service och hjälp har dock en fast taxa som inte är inkomstprövad, exempelvis matdistribution, fotvård och utprovning av hjälpmedel. För att beräkna din månadskostnad begär de administrativa handläggarna bland annat in inkomstuppgifter.

Preliminär beräkning av avgift

I dokumentet "Avgifter inom vård och omsorg" kan du läsa om de uppgifter som ligger till grund för ett beslut och om de olika fasta avgifterna. Det hittar du längst ned på sidan.

Du kan göra en preliminär beräkning av din inkomstgrundande avgift och din preliminära månadskostnad via vår e-tjänst. Den uträkning som vi grundar beslutet på är något mer omfattande.

Lämna in uppgifter

Du lämnar in uppgifter för beräkning av avgift inom vård och omsorg via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Hemtjänst och särskilt boende.

Kontakt

Kommentera