Integration

Du kan bidra till integration och ett bättre samhälle genom att säga hej till alla du möter!

Integration handlar om att samhället ska fungera som en helhet och inkludera alla. Ljungby kommuns mål för arbetet med integration lyder: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle.

Nyanlända och nya svenskar en viktig grupp att stötta, men det är inte bara de som behöver stöd.  Andra grupper som kan behöva uppmärksammas är exempelvis pensionärer, personer med funktionsvariationer, människor med svag ekonomi eller elever som av någon anledning har svårt i skolan.

Genom att inkludera alla i samhället, och i allt vi gör, kan vi motverka att människor känner sig utanför, så kallat utanförskap. Utanförskap kan leda till kriminella nätverk, mobbning, fanatism, hemlöshet och missbruk.

Kontakt

Kommentera